HOPBALLE MØLLE ved JELLING                                LUNDSKOV - FAVRSKOV                                       NØRREGAARD i JELLING

 

FAMILY TREE MAKER

Forfædretræ - Standard på denne site!

I Family tree Maker:

--------------------------

01: Vælg fra hvilken person der skal startes.

02: Vælg forfædretræ - standard

03: Sæt kassestørrelse omkring 8-10

04: Vælg farve for kasser, sæt baggrundsfarve til "ingen"

05: Træformat: løsrevet - presset, fjern afmærkningen i "Centrer træet..."

06: Sæt skriftstørrelse til 12 for navn, resten 10

07: Vælg de oplysninger der skal med, (ikke for mange..)

08: Evt. baggrundsbillede, lav det meget lyst.

09: Vælg standardprinter og papirformat A2 på tværs

10: Eksporter som en stor side til PDF

 

I  Pdf2Html

---------------------

01: I "Preference" sæt skyderen på 200% (dette skal afprøves med  forskellige % til siden passer)

02: Hent filen der blev lavet i FTM og konverter den. (Den laver en folder med filnavnet)

 

 I Grafikprogram

------------------

01 : Indlæs den .jpg-fil der blev lavet af PDF2HTML. ( Her ses  billeder, rammer og linier)

02:  Find en passende ikon, indlæs også denne i grafikprogrammet.

03:  Klip og klister denne ikon hvor der skal insættews in link.

03:  Gem filen

 

I Frontpage:

--------------------

01: Indlæs den konverterede fil.

02: Under View/Toolbar, vælg Picture

03: Klik på det område der skal  bruges som link, i Picture-linien vælges evt. firkant.

04: Tegn område der skal være "Hotspot"

05: Vælg link til fil der skal vises.

 

Jeg har valgt, at bruge en lille stump javascript fundet på nettet til, at lave et vindue med passende størrelse, (Søg evt. "Jvascript open window")

Opbygning af webside fra FTM forfædretræ - standard