Forfædre til BIRGITTE Marie Bastrup Lauritzdatter
BIRGITTE
Marie
Bastrup
Lauritzdatt
er
1788 - 1820
f  Gjern Sg,
Gjern Hd,
Skanderborg
Amt
LAURITZ
Jensen
Bastrup
1743 - 1829
f  Gjern Sg,
Gjern Hd,
Skanderborg
Amt
JOHANNE
Marie
Michelsdat
ter Aaboe
1750 - 1808
f  Sejling By,
Gødvad Sg,
Hids Hd, Viborg
Amt
MICHAEL
Pedersen
Aaboe
Blichfeldt
1700 - 1755
f  Vellev Sg,
Houlbjerg Hd,
Viborg Amt
JYTTE
Krag
Clementsd
atter
Fischer
1720 - 1799
f  Gødvad Sg,
Hids Hd, Viborg
Amt
PEDER
Pedersen
Aaboe
1667 - 1733
MAREN
Henriksdatt
er
Blichfeldt
1679 - 1737
f  Vellev, Vellev
Sg, Houlbjerg
Hd, Viborg Amt
CLEMENT
Lauritsen
Fischer
1687 - 1781
JOHANNE
Andreasdat
ter Bornich
1692 - 1753
HENRIK
Frantsen
Blichfeldt
1649 - 1700
f  Vitten S,
Sabro H, Århus
A
KIRSTINE
Christensd
atter Brash
1642 - 1716
f  Hvorslev
LAURITS
Christophe
rsen
Baggesen
- 1693
ANNA
Fischer
ANDREAS
von
Bornich
1651 - 1717
f  Anhalt-Zerbst
JYTTE
Mogensdat
ter Kragh
1663 - 1693
f  Viborg ?
FRANTZ
Henrichsen
Blichfeldt
1623 - 1681
f  Tirstrup S,
Djurs Sønder H,
Randers A
DOROTHE
A
Pedersdatt
er
1624 - 1684
f  Skælskør
CHRISTEN
Jensen
Brasch
MAREN
Thomasdat
ter
f  Hvorslev
CHRISTOF
FER
Pedersen
1630 - 1745
Ukendt
1630 -
CLEMENS
Fischer
- 1677
MAREN
Lauridsdatt
er
MOGENS
Nielsen
Krag
1625 - 1676
f  Viborg
DORTHE
Jørgensdatte
r
Rosenkrantz
1644 - 1667
HENRIK
Christense
n Blichfeldt
1573 - 1633
f  Århus, Hasle
herred
ANNA
Justdatter
Saxe
1586 - 1660
f  Mørke,
Randers A
PEDER
Hanssøn
SOPHIE
Eilertsdatte
r Schöler
PEDER
Baggesen
DORETHE
Sørensen
THOMAS
Clemensen
Fischer
1583 - 1644
f  Königsberg
HUSTRU til
Thomas
Clemens
Fischer
NIELS Krag
AfJylland
1574 - 1650
JYTTE
Styggesdatt
er Høeg
Banner
1589 - 1659
f  Vang, Sulsted
JØRGEN
Holgersen
Rosenkrant
z
1607 - 1675
f  Rosenholm,
Hornslet
CHRISTEN
SE
Jensdatter
Juel
1612 - 1680
f  København
CHRISTEN
OTTESEN
BLICHFEL
D
1540 - 1596
f  København
EVA
Nielsdatter
- 1579
JUST
Pedersen
Saxe
APOLLON
E
Søfrensdat
ter Pind
1550 - 1597
HOLGER
(den lærde)
Rosenkrant
z
1574 - 1642
f  Kalø Slot -
Bregnet, Øster
Lisbjerg,
Randers
SOPHIE
Axelsdatter
Brahe
1578 - 1646
f  Elvedgård,
Veflinge
OTTO
Blichfeldt
HUSTRU til
Otto
Blichfeldt
NIELS
JAKOBSEN
Ukendt
PEDER
Saxe
1515 -
HUSTRU til
Peder Saxe
SØREN
Pind
Ukendt
AXEL Brahe
1550 - 1616
f  Knudstrup
METTE
Falksdatter
Gøye
- 1584
OTTO
Tygesen
Brahe
1518 - 1571
f  Tosterup
BEATE
Clausdatter
Bille
1526 - 1605
f  Skarholt
TYGE
Axelson
Brahe
1518 - 1571
f  Tosterup
SOPHIE
Jørgensdatt
er Rud
CLAUS
Bille
1490 - 1558
LISBETH
Jensdatter
Ulfstand
1505 - 1540
STEEN
Basse Bille
1446 - 1520
MARGRETHE
Clausdatter Rønnow
- 1490
JENS
Holgersen
Ulfstand
1450 - 1523
MARGRET
HE
Arvidsdatte
r Trolle
TORBEN
Bille
1399 - 1465
SIDSEL
Ovesdatter
Lunge
BENT
Jonsen
Bille
- 1456
INGER Torbensdatter
Galen (Litle)
OVE
Jacobsen
Lunge
MAREN
Tygesdatter
Basse
(Gamle)
- 1458
TYGE Basse
(Gamle)
CECILIE
Jensdatter
Grubbe