HOPBALLE MØLLE ved JELLING                                LUNDSKOV - FAVRSKOV                                       NØRREGAARD i JELLING

 

   Jens Heltoft har lavet en fremragende bog om gårdene i Jelling. Forud for bogens tilblivelse har gået et enormt arbejde med indsamling af fakta og samtaler med folk i sognet.

 

   Det er klart, man ikke kan undgå, at der sker fejlnotater af data og henvisninger i et sådant projekt.

 

    Min tanke med dette lille indlæg er, at rette hvad jeg har fundet, og beder om overbærenhed med evt. af mig tilførte, ukorrekte oplysnnger.

 

Min interesse for området og især bogen kommer af, at Christen Sørensen og Mette Kathrine Hansdatter i Nørregaard, var det sidste direkte led af min familie i sognet.

 

2008 - Leif Lundskov