Jelling

I baggrunden af billedet foroven ses tre støbejernskors fra omkring 1850. De markerer gravene af tre af vore forfædre fra Hopballe Mølle lidt vest for Jelling.

Korsene er flyttet lidt mod syd og et støbejernsgitter omkring gravene er fjernet for at gøre arealet foran Jellingstenene mere åbent.

Familien var, og en gren er stadig ejere af møllen.

 

Til nederst et foto fra først i 1900-tallet, her ses hvor tæt gravene ligger på runestenene.